Klimakterium i menopauza - informacje

Przekwitanie kobiety nazywane jest zwyczajowo menopauzą. Należy jednak pamiętać, że samo słowo „menopauza” odnosi się jedynie do ostatniej miesiączki w życiu kobiety. Cały czas przed i po tym okresie posiada swoją odrębną nazwę – klimakterium.

Menopauza występuje około 45-55 roku życia. Zazwyczaj, statystycznie za średni wiek rozpoczęcia menopauzy uznaje się 51 rok życia. Całkowite ustanie miesiączkowania trwa około 1-2 lat, w tym czasie cykle są nieregularne, a kobieta może w danym miesiącu mieć, lub nie mieć miesiączki.

Całe klimakterium rozdzielamy na około parę lat przed i po menopauzie. W tym czasie „przed” kobieta może dostrzec już pierwsze objawy zbliżającej się menopauzy. Po tym okresie również odczuwa pewne nieswoiste objawy, które stopniowo zanikają.

Co dzieje się podczas menopauzy?

Z medycznego punktu widzenia menopauza i klimakterium obejmują:

  • Fizjologiczne zatrzymanie cyklu miesiączkowego
  • Wyłączenie czynności gonad
  • Zanik funkcji jajników
  • Ustanie syntezy estrogenu
  • Ustanie syntezy progesteronu

Dlaczego w toku ewolucji wykształciła się menopauza?

Menopauza nieodłącznie wiążę się z rozpoczęciem okresu starzenia się u kobiety. Starsze kobiety od wieków postrzegane były jako osoby ważne w danej społeczności. Niosły one ze sobą wiedzę „starszych” oraz pomagały młodym kobietom w wychowaniu dzieci – a ponieważ same najczęściej były w okresie młodości matkami – miały ku temu specjalne predyspozycje i potrzebną wiedzę.

Z takich przemyśleń powstała naukowa „hipoteza babki”, czyli ewolucyjna próba udowodnienia skuteczności i istotności menopauzy. Hipotezę tę popiera chociażby statystyka umieralności kobiet i mężczyzn – kobiety żyją dłużej oraz częściej cieszą się dobrym zdrowiem oraz giętkim umysłem w okresie starości, podczas gdy mężczyźni umierają wcześniej i częściej chorują.

Z punktu widzenia ewolucji „stary” mężczyzna nie jest potrzebny w grupie społecznej: nie może polować ani bronić, jego miejsce lepiej zajmą młode osobniki. Jest więc tylko balastem „do wykarmienia”. Starsza kobieta zaś może być bardzo pomocna. Stąd też zresztą wszystkie określenia starszych kobiet: „czarownice”, „wiedźmy” – czyli osoby posiadające specjalną wiedzę i doświadczenie lat.